Název:
Protrombinový čas - poměr
Název dle žádanky:
Quick test - INR
Zkratka:
INR - poměr
Další názvy:
INR - poměr
Metoda:
zákalová metoda
Jednotka:
Materiál:
plazma
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
Stabilita 15-25 °C:
6 h
Stabilita 20-25 °C:

Referenční meze

Věk

0 1M
1 6M
6M 150
18 150

Norma

0,8 1,5
0,8 1,4
0,8 1,2
0,8 1,2