Název:
Prolaktin
Název dle žádanky:
Prolaktin
Zkratka:
Prol
Další názvy:
PRL
Metoda:
CLIA
Jednotka:
mU/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
1 den
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

0 150
0 150

Norma

20,00 500,00
20,00 400,00