Název:
Kryoglobuliny
Název dle žádanky:
Kryoglobuliny
Zkratka:
Kryo
Další názvy:
Metoda:
vizuální odečet
Jednotka:
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
7 dní
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:

Referenční meze

Věk

Norma