Název:
Imunofenotypizace
Název dle žádanky:
CD3,CD4,CD8,CD19,NK
Zkratka:
Další názvy:
Metoda:
Jednotka:
%
Materiál:
plná krev (EDTA)
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

Norma