Název:
Glukóza
Název dle žádanky:
Glukóza
Zkratka:
Glu
Další názvy:
Glukosa
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
mmol/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

3,6 5,6