Název:
Anti-HIV 1/2
Název dle žádanky:
Ab HIV1,2+p24Ag
Zkratka:
HIV1/2
Další názvy:
Metoda:
imunoanalýza
Jednotka:
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
2 týdny
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

0 1