Název:
Kreatinkináza - izoenzym MB mass
Název dle žádanky:
CK-MB mass
Zkratka:
CKMS
Další názvy:
CK-MB
Metoda:
imunoanalýza
Jednotka:
µg/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
2 dny

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

0,34 4,99