Interpretace stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 IgG, IgA

Po kontaktu s virem reaguje zdravý imunitní systém mimo jiné i tvorbou protilátek.

Nejdříve, cca po 1-2 týdnech, se začínají tvořit protilátky typu IgA a s odstupem dalších cca 2 týdnů protilátky IgG. Po 5 týdnech od nástupu příznaků onemocnění bývají protilátky IgG nalezeny u cca 95 % pacientů.

Množství IgG i IgA protilátek postupně narůstá a během 1-2 měsíců po onemocnění by mělo dosáhnout maximálních hodnot. Pacienti, kteří onemocnění překonali s výraznějšími symptomy (zvýšené nebo vysoké teploty trvající více dní, chřipkové projevy atd), obvykle vytvoří více protilátek než pacienti, kteří měli pouze lehké příznaky (pouze krátkodobě zvýšená teplota, únava, ztráta chuti nebo čichu apod) nebo u nich onemocnění proběhlo bezpříznakově.

Po onemocnění množství protilátek v krvi v řádů měsíců klesá, IgA protilátky obvykle o něco rychleji než IgG. Rychlost poklesu je velice individuální, IgG protilátky po onemocnění ovšem bývají v krvi zpravidla přítomny alespoň 4-8 měsíců.

Po očkování probíhá imunitní odpověď podobně, hladinu vytvořených protilátek je vhodné ověřit cca 2 týdny po kompletním doočkování (v případě jednodávkových vakcín lépe až po 4 týdnech).

Výsledek stanovení IgG protilátek je uváděn v jednotkách U/ml. Hodnota menší než 8 U/ml znamená negativní výsledek (nízká hladina nebo absence protilátek). Maximální hodnota, kterou vydáváme je 120 U/ml, vyšší výsledky vydáváme jako „> 120 U/ml“.

Výsledek IgA protilátek je uveden ve formě indexu pozitivity, který říká, kolikrát je množství protilátek vyšší než hodnota, která je považována za mez mezi negativním a pozitivním nálezem. Hodnota < 0,8 znamená negativní výsledek.

Upozornění: Reagencie pro stanovení protilátek od různých výrobců poskytují jiné číselné výsledky, které mezi sebou nelze srovnávat! Naše pracoviště používá reagencie firmy Euroimmun.

Níže uvedené hodnocení odpovídá našim dosavadním zkušenostem se stanovením protilátek proti SARS-CoV-2. Vzhledem k tomu, že imunitní systém každého člověka reaguje na infekci individuálně, nelze tuto interpretaci považovat za jednoznačnou a absolutní.

Ve vztahu k očkování obecná teorie říká, že pacienti, kteří jsou po prodělání jakéhokoliv onemocnění vytvořenými protilátkami chráněni, by proti tomuto onemocnění očkování být neměli. Pro bližší informace ohledně očkování Vám doporučujeme se s výsledkem obrátit na Vašeho ošetřujícího lékaře.

Množství protilátek
IgG8-16 U/ml – nízké
17-40 U/ml – střední
40 U/ml – vysoké
IgA0,8-1,6 – nízké
1,7-4 – střední
4 – vysoké


Interpretace u neočkovaných pacientů

Výsledek IgG+IgAMožnosti interpretace
IgG negativní
IgA negativní
1. Váš imunitní systém se pravděpodobně s virem SARS-CoV-2 ještě nesetkal.
2. Onemocnění u Vás proběhlo již před dlouhou dobou a množství protilátek již pokleslo na negativní hodnoty.
IgG negativní*
IgA hraniční
1. Nedávno prodělaná infekce, po které se ještě nevytvořilo větší množství protilátek IgA a protilátek IgG.
2. Nespecifický nález související s proděláním jiné virové infekce, který nesouvisí s onemocněním COVID-19.
IgG negativní*
IgA pozitivní
1. Nedávno prodělaná infekce, po které se ještě v dostatečném množství nevytvořily protilátky IgG.
2. Nespecifický nález související s proděláním jiné virové infekce, který nesouvisí s onemocněním COVID-19.
IgG hraniční
IgA negativní
1. Pravděpodobně dávněji prodělaná infekce, kdy v krvi přetrvávají již pouze IgG protilátky. 
IgG hraniční*
IgA hraniční
1. Nedávno prodělaná infekce, po které se ještě nevytvořilo větší množství protilátek IgA i IgG.
2. Pravděpodobně dávněji prodělaná infekce, s poklesem protilátek od prodělání.
IgG hraniční*
IgA pozitivní
1. Nedávno prodělaná infekce, po které se ještě nevytvořilo větší množství IgG protilátek.
IgG pozitivní
IgA negativní
Nález odpovídající prodělané infekci. Vzhledem k negativitě IgA protilátek proběhla infekce pravděpodobně před delší dobou (měsíce).
IgG pozitivní
IgA hraniční/pozitivní
Nález odpovídající prodělané infekci.

* V označených případech je pro upřesnění interpretace vhodné provést kontrolní odběr po cca 4 týdnech.

Interpretace u očkovaných pacientů

V případě, že jste očkován/a, má význam posuzovat především množství IgG protilátek.

Hladinu vytvořených protilátek je vhodné ověřit cca 2 týdny po kompletním doočkování (v případě jednodávkových vakcín lépe až po 4 týdnech).

Množství protilátek v krvi postupem času klesá!

Výsledek IgG dle výsledkového listu a interpretace
IgG negativní
< 8 U/ml
1. Váš imunitní systém na vakcínu nereagoval. 2. Váš imunitní systém na očkování zareagoval, množství protilátek ovšem od očkování již pokleslo na negativní hodnoty.
IgG sporný
8-11 U/ml
1. Váš imunitní systém na vakcínu reagoval v menší míře, než je obvyklé. 2. Váš imunitní systém na očkování zareagoval, množství protilátek ovšem od očkování již pokleslo na hraniční hodnoty.
IgG pozitivní
>11 U/ml
Váš imunitní systém na očkování zareagoval. Množství protilátek se může lišit v závislosti na Vašem věku, zdravotním stavu, případné terapii, na době, která od očkování uplynula a typu použité vakcíny.

Ve vztahu k očkování Vám doporučujeme se s výsledkem obrátit na Vašeho ošetřujícího lékaře.