Informace pro lékaře (3/2011) - Změna jednotky pro stanovení glykovaného hemoglobinu

Rádi bychom Vás informovali o změně jednotky pro stanovení glykovaného hemoglobinu  A1c ( HbA1c) a rozhodovacích mezích s platností od 1.1.2012.

Stávající jednotka                   %  IFCC

Nová jednotka                         mmol/mol

 

Přepočet z jednotky %   IFCC na jednotku mmol/mol:

                                         x  mmol/mol = 10 .  x %  IFCC

Hodnotu HbA1c ve starých jednotkách (%) získáme vydělením nové hodnoty deseti.    

 

Referenční interval pro zdravou dospělou populaci: 20 - 42 mmol/mol

Rozhodovací meze

Kompenzovaný diabetes:               43 - 60 mmol/mol

 

 

Výsledky měření budou vyjadřovány pouze v nových jednotkách mmol/mol (mmol glykovaného hemoglobinu HbA1c na mol směsi glykovaného hemoglobinu HbA0 a HbA1c). Jiné vyjadřování výsledků je v rozporu s metrologickou návazností na referenční systém IFCC. 

 

Upozornění vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB) a Česká diabetologická společnost  ČLS JEP (ČDS) ve spolupráci s Referenční laboratoří pro klinickou biochemii (RLKB) a na základě konsenzu Světové federace klinické chemie a laboratorní medicíny (IFCC), Americká asociace pro diabetes (ADA), Mezinárodní federace pro diabetes (IFD), Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) a Mezinárodní společnosti pro pediatrický a adolescentní diabetes (ISPAD)

 s platností od 1. ledna 2012.    

 

21.12.2011                                                                                                         RNDr. Rozprimová L., CSc.

                                                                                                                               vedoucí laboratoře