Agilab
Při pečlivě regulovaných hodnotách tlaku, teploty, objemu, vlhkosti a dalších proměnlivých veličin se každý živý organismus chová tak, jak se mu zachce.
Arthur Block - Murphyho zákon
Všeobecné informace:
Laboratorní příručka:
Laboratorní vyšetření:
Vyhledávání:
AGILAB group, s.r.o. - sídlo firmy - idatabaze.czBiochemické, hematologické laboratoře - idatabaze.cz
Tabulka 8: Hodnocení výsledků specifického IgE
Index pozitivity Třída RAST Výsledek vyšetření [kU/l] Koncentrace specifického IgE
neg. 0 méně než 0,34 nedetekovatelná
+ I 0,35 - 0,69 nízká
++ II 0,70 - 3,49 střední
+++ III 3,50 - 17,49 vysoká
++++ IV 17,50 - 52,49 velmi vysoká
+++++ V 52,50 - 99,99 velmi vysoká
++++++ VI více než 100 velmi vysoká
 
AGILAB group s.r.o., biochemická a imunologická laboratoř
webdesign © 2007 - 2019 www.aaweb.czaafoto.cz